Dinesh Reddy Peram

Shravanthi Jayapal

ABMS - 99%

VV Puram Campus

R Prerna

Bheemi Reddy Sandeep Reddy

ABMS - 99%

Jayanagar Campus

Rakshita Ramesh

Dhriti Bafna

ABMS - 98.66%

Jayanagar Campus

Lokesh Jain

Tanya Manojkumar Lakhan

ABMS - 98.33%

VV Puram Campus

Banashree B B

Raghothama Achar R

ABMS - 98.33%

VV Puram Campus

Roshni R

Chirag B R

ABMS - 98.33%

VV Puram Campus

Bagrecha Sakshi

Padakandla Srinivasa Murthy

ABMS - 98.33%

VV Puram Campus

G D Rakesh

Shreya S

ABMS – 98.17%

VV Puram Campus

G D Rakesh

Soora Shivani

PCMC - 98%

VV Puram Campus

Sucheth

Piyush K Jain

ABMS – 98%

VV Puram Campus

Sucheth

Bhoomika K S

ABMS - 98%

Jayanagar Campus

Vignesh S

Anoop A Ram Rayala

ABMS - 97.83%

VV Puram Campus

Roshni R

Shriya Pandey

ABMS – 97.83%

VV Puram Campus

Roshni R

Sukanya Kannan

ABMS – 97.83%

Jayanagar Campus

Roshni R

Vaishnavi N

PCMC - 97.83%

VV Puram Campus

Bagrecha Sakshi

Bhavya N Sheth

ABMS – 97.67%

VV Puram Campus

Bagrecha Sakshi

Lakshmi Narayanan

PCMB - 97.5%

Jayanagar Campus

Bagrecha Sakshi

Sarala Prasanna

ABES – 97.50%

Jayanagar Campus

Bagrecha Sakshi

Nidhi Bhansali

ABMS – 97.50%

Jayanagar Campus

G D Rakesh

D N Ruchitha

ABEM – 97.17%

VV Puram Campus

G D Rakesh

Sudiksha M

ABMS – 97%

Jayanagar Campus

G D Rakesh

Kiran R Jain

ABMS – 96.83%

VV Puram Campus

G D Rakesh

Veena Lahoti

ABMS – 96.83%

J C Road Campus

G D Rakesh

Naga Suhas A K

ABES – 96.67%

VV Puram Campus

G D Rakesh

Abhijna S

ABES – 96.67%

VV Puram Campus

G D Rakesh

B Harshith

ABMS – 96.67%

VV Puram Campus

G D Rakesh

Shreya Sri A N

PCMC – 96.67%

VV Puram Campus

G D Rakesh

Sharanya B Ravi

ABMS – 96.67%

VV Puram Campus

Sucheth

Nikitha S G

ABMS – 96.67%

Jayanagar Campus

Sucheth

Meghna B Singh

ABEM – 96.67%

J C Road Campus

Sports

Damini K Gowda

Damini K Gowda

Indian Swimmer

Shraddha Sudhir

Shraddha Sudhir

Indian Swimmer

Mahima Agarwal

Mahima Agarwal

National Badminton Player

Archana Pai

Archana Pai

National Badminton Player

Apeksha C Nayak

Apeksha C Nayak

National Badminton Player

Sanketh G S

Sanketh G S

National Table Tennis Player

Deepa M

Deepa M

International Rower

Sniggdha

Sniggdha

International Basketball Player

Ashwini Bhatt

Ashwini Bhatt

International Badminton Player

Sai Prateek

Sai Prateek

International Badminton Player

Mithula U K

Mithula U K

International Badminton Player

Co-curricular

Manojavvam Aatreya

Manojavvam Aatreya

Singer

Faizan Malik

Faizan Malik

Dancer