II PUC Board Examination Toppers 2018

Dinesh Reddy Peram

Aditi Upadhya

ABMS - 98.83%

VV Puram Campus

R Prerna

Samarth G Vasist

PCME - 98.67%

V V Puram Campus

Rakshita Ramesh

Deepika S

ABMS - 98.67%

Jayanagar Campus

Lokesh Jain

Jainam N Tated

ABMS - 98.50%

V V Puram Campus

Banashree B B

Atharva R

ABMS - 98.17%

V V Puram Campus

Roshni R

Lavanya Sundaram

ABMS - 98.17%

Jayanagar Campus

Bagrecha Sakshi

Aakanksha Kandoi

ABMS - 98.00%

V V Puram Campus

G D Rakesh

Sowmya Lakshmi S

PCME - 98.00%

VV Puram Campus

Sucheth

Megha Prabhu

ABMS - 97.83%

V V Puram Campus

Vignesh S

Yashika

ABMS - 97.83%

VV Puram Campus

Roshni R

Payal R Nahar

ABMS - 97.83%

Jayanagar Campus

Bagrecha Sakshi

Vendant S Jangam

ABEM - 97.83%

JC Road Campus

G D Rakesh

Mahima A Jain

ABMS - 97.83%

JC Road Campus

Sucheth

Neha R Jain

ABMS - 97.83%

V V Puram Campus

Vignesh S

Sanjana K

ABMS - 97.67%

VV Puram Campus

Sports

Damini K Gowda

Damini K Gowda

Indian Swimmer

Shraddha Sudhir

Shraddha Sudhir

Indian Swimmer

Mahima Agarwal

Mahima Agarwal

National Badminton Player

Archana Pai

Archana Pai

National Badminton Player

Apeksha C Nayak

Apeksha C Nayak

National Badminton Player

Sanketh G S

Sanketh G S

National Table Tennis Player

Deepa M

Deepa M

International Rower

Sniggdha

Sniggdha

International Basketball Player

Ashwini Bhatt

Ashwini Bhatt

International Badminton Player

Sai Prateek

Sai Prateek

International Badminton Player

Mithula U K

Mithula U K

International Badminton Player

Co-curricular

Manojavvam Aatreya

Manojavvam Aatreya

Singer

Faizan Malik

Faizan Malik

Dancer